Apie iniciatyvą

Prieš 2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą (EP) prasidėjo tarptautinė iniciatyva, kurios metu kandidatai iš ES šalių narių buvo kviečiami pasirašyti pasižadėjimą, kad, tapę EP nariais, sieks daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos institucijų veikloje.

Kvietimai pasirašyti Lietuvos kandidatams išsiųsti 2014 m. balandžio 23 d. Rinkimai į EP vyks 2014 m. gegužės 25 d.


Kandidatų į Europos Parlamentą pasižadėjimas

Jei būsiu išrinktas/-a į Europos Parlamentą 2014-2019 m., pasižadu siekti daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje.

Konsultuodamasis su pilietinės visuomenės atstovais, pažadu siekti šių tikslų:

 1. Kad sprendimų priėmimas vyktų pagal aukščiausius atskaitingumo standartus ir taptų pavyzdžiu kitiems. Dirbsiu vadovaudamasis EP narių etikos kodekso taisyklėmis ir dvasia bei sieksiu, kad teisės aktų leidybos pėdsakai taptų viešai prieinami.
 2. Didesnio skaidrumo ir atskaitingumo viešuosiuose finansuose. Stengsiuosi, kad informacija apie ES lėšas būtų paprastai ir aiškiai pateikiama gyventojams, pageidautina- atvirų duomenų formatu. Sieksiu efektyvesnio interesų konfliktų suvaldymo bei didesnio viešųjų pirkimų sutarčių prieinamumo tiek ES, tiek nacionaliniame lygmenyje.
 3. Kad ES užtikrintų efektyvesnę pranešėjų apsaugą viešajame, privačiame ir NVO sektoriuose.

Daugiau apie pasižadėjimą (anglų k.)


Kandidatų parašai

 • 106 Simona Potočnik, Slovenia (PDF)
 • 104 Cvetka Ribarič Lasnik, Slovenia (PDF)
 • 102 Ivana Gornik, Slovenia (PDF)
 • 100 Andrej Rus, Slovenia (PDF)
 • 98 Dorijan Maršič, Slovenia (PDF)
 • 96 Sara Karba, Slovenia (PDF)
 • 94 Jure Pucko, Slovenia (PDF)
 • 92 Andrej Lavtar, Slovenia (PDF)
 • 90 Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Lithuania (PDF)
 • 88 Dalia Teišerskytė, Lithuania (PDF)
 • 86 Mikael Gustavsson, Sweden (PDF)
 • 84 Philip Lerulf, Sweden (PDF)
 • 82 Malin Björk, Sweden (PDF)
 • 80 Malte Fiedler Die Linke, Germany (PDF)
 • 78 Dalytė Rudzevičienė, Lithuania (PDF)
 • 76 Gabriel Foglár, Slovakia (PDF)
 • 74 Monika Flašíková-Beňová, Slovakia (PDF)
 • 72 Ján Hrubý, Slovakia (PDF)
 • 70 Eva Antošová, Slovakia (PDF)
 • 68 Milan Roman, Slovakia (PDF)
 • 66 Katarína Čižmárová, Slovakia (PDF)
 • 64 Anna Zemanová, Slovakia (PDF)
 • 105 Pavel Gantar, Slovenia (PDF)
 • 103 Matic Smrekar, Slovenia (PDF)
 • 101 Darja Radić, Slovenia (PDF)
 • 99 Faila Pašić Bišić, Slovenia (PDF)
 • 97 Tatjana Greif, Slovenia (PDF)
 • 95 Polona Sagadin, Slovenia (PDF)
 • 93 Jelko Kacin, Slovenia (PDF)
 • 91 Anvar Samost, Estonia (PDF)
 • 89 Raimundas Paliukas, Lithuania (PDF)
 • 87 LiseLotte Olsson, Sweden (PDF)
 • 85 Jörgen Appelgren, Sweden (PDF)
 • 83 Soraya Post, Sweden (PDF)
 • 81 Rimantas Trota, Lithuania (PDF)
 • 79 Kęstutis Bilius, Lithuania (PDF)
 • 77 Pál Csáky, Slovakia (PDF)
 • 75 Klenovics Gábor, Slovakia (PDF)
 • 73 Vladimír Maňka, Slovakia (PDF)
 • 71 Vladimír Chovan, Slovakia (PDF)
 • 69 Eduard Kukan, Slovakia (PDF)
 • 67 Alexander Slafkovský, Slovakia (PDF)
 • 65 Peter Húska, Slovakia (PDF)
 • 63 Michal Bróska, Slovakia (PDF)
Puslapiai 123456789101112