Apie iniciatyvą

Prieš 2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą (EP) prasidėjo tarptautinė iniciatyva, kurios metu kandidatai iš ES šalių narių buvo kviečiami pasirašyti pasižadėjimą, kad, tapę EP nariais, sieks daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos institucijų veikloje.

Kvietimai pasirašyti Lietuvos kandidatams išsiųsti 2014 m. balandžio 23 d. Rinkimai į EP vyks 2014 m. gegužės 25 d.


Kandidatų į Europos Parlamentą pasižadėjimas

Jei būsiu išrinktas/-a į Europos Parlamentą 2014-2019 m., pasižadu siekti daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje.

Konsultuodamasis su pilietinės visuomenės atstovais, pažadu siekti šių tikslų:

 1. Kad sprendimų priėmimas vyktų pagal aukščiausius atskaitingumo standartus ir taptų pavyzdžiu kitiems. Dirbsiu vadovaudamasis EP narių etikos kodekso taisyklėmis ir dvasia bei sieksiu, kad teisės aktų leidybos pėdsakai taptų viešai prieinami.
 2. Didesnio skaidrumo ir atskaitingumo viešuosiuose finansuose. Stengsiuosi, kad informacija apie ES lėšas būtų paprastai ir aiškiai pateikiama gyventojams, pageidautina- atvirų duomenų formatu. Sieksiu efektyvesnio interesų konfliktų suvaldymo bei didesnio viešųjų pirkimų sutarčių prieinamumo tiek ES, tiek nacionaliniame lygmenyje.
 3. Kad ES užtikrintų efektyvesnę pranešėjų apsaugą viešajame, privačiame ir NVO sektoriuose.

Daugiau apie pasižadėjimą (anglų k.)


Kandidatų parašai

 • 238 Elisa Vigolo, Italy (PDF)
 • 236 Dario Tamburrano, Italy (PDF)
 • 234 Elly Schlein, Italy (PDF)
 • 232 Front National, France (PDF)
 • 230 Valérie Dagrain, France (PDF)
 • 228 Catherine Trautmann, France (PDF)
 • 226 Claudy Vouhe, France (PDF)
 • 224 Valerie Mira, France (PDF)
 • 222 Petra Rezar, Slovenia (PDF)
 • 220 Jasminka Dedić, Slovenia (PDF)
 • 218 Branimir Štrukelj, Slovenia (PDF)
 • 216 Inga Bite, Latvia (PDF)
 • 214 Eric Andrieu, France (PDF)
 • 212 Véronique Vermorel, France (PDF)
 • 210 Michèle Rivasi, France (PDF)
 • 208 Yannick Jadot, France (PDF)
 • 206 Clarisse Heusquin, France (PDF)
 • 204 Eva Joly, France (PDF)
 • 202 José Gaillou, France (PDF)
 • 200 José Bové, France (PDF)
 • 198 Aandacht en Eenvoud, Netherlands (PDF)
 • 196 GroenLinks, Netherlands (PDF)
 • 237 Manuel Vescovi, Italy (PDF)
 • 235 Antonio Cancian, Italy (PDF)
 • 233 Antonino Pipitone, Italy (PDF)
 • 231 Marie-France Gallet, France (PDF)
 • 229 Paul BERETTONI, Frane (PDF)
 • 227 Nicole Pradalier, France (PDF)
 • 225 Corinne Morel- Darleux, France (PDF)
 • 223 Kai Künnis-Beres, Estonia (PDF)
 • 221 Lara Jankovič, Slovenia (PDF)
 • 219 Janez Požar, Slovenia (PDF)
 • 217 Nikita Nikiforovs, Latvia (PDF)
 • 215 Mireille Murawski, France (PDF)
 • 213 Alain Rauna, France (PDF)
 • 211 Marielle de Sarnez, France (PDF)
 • 209 Nicole Kiil-Nielsen, France (PDF)
 • 207 Benoit Faucheux, France (PDF)
 • 205 Mohamed Mechmache, France (PDF)
 • 203 Pascal Durand, France (PDF)
 • 201 François Veillerette, France (PDF)
 • 199 Antoine Waechter, France (PDF)
 • 197 Anti EU(ro) Partij, Netherlands (PDF)
 • 195 Ikkiesvooreerlijk.eu, Netherlands (PDF)
Puslapiai 123456789101112