Apie iniciatyvą

Prieš 2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą (EP) prasidėjo tarptautinė iniciatyva, kurios metu kandidatai iš ES šalių narių buvo kviečiami pasirašyti pasižadėjimą, kad, tapę EP nariais, sieks daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos institucijų veikloje.

Kvietimai pasirašyti Lietuvos kandidatams išsiųsti 2014 m. balandžio 23 d. Rinkimai į EP vyks 2014 m. gegužės 25 d.


Kandidatų į Europos Parlamentą pasižadėjimas

Jei būsiu išrinktas/-a į Europos Parlamentą 2014-2019 m., pasižadu siekti daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje.

Konsultuodamasis su pilietinės visuomenės atstovais, pažadu siekti šių tikslų:

 1. Kad sprendimų priėmimas vyktų pagal aukščiausius atskaitingumo standartus ir taptų pavyzdžiu kitiems. Dirbsiu vadovaudamasis EP narių etikos kodekso taisyklėmis ir dvasia bei sieksiu, kad teisės aktų leidybos pėdsakai taptų viešai prieinami.
 2. Didesnio skaidrumo ir atskaitingumo viešuosiuose finansuose. Stengsiuosi, kad informacija apie ES lėšas būtų paprastai ir aiškiai pateikiama gyventojams, pageidautina- atvirų duomenų formatu. Sieksiu efektyvesnio interesų konfliktų suvaldymo bei didesnio viešųjų pirkimų sutarčių prieinamumo tiek ES, tiek nacionaliniame lygmenyje.
 3. Kad ES užtikrintų efektyvesnę pranešėjų apsaugą viešajame, privačiame ir NVO sektoriuose.

Daugiau apie pasižadėjimą (anglų k.)


Kandidatų parašai

 • 150 Nataša Osolnik, Slovenia (PDF)
 • 148 Manca Uršič Rosas, Slovenia (PDF)
 • 146 Dušan Keber, Slovenia (PDF)
 • 144 Vesna Alaber, Slovenia (PDF)
 • 142 Polonca Komar, Slovenia (PDF)
 • 140 Milan Dubravac, Slovenia (PDF)
 • 138 Marko Pavlišič, Slovenia (PDF)
 • 136 Stanislav Vladimirov, Bulgaria (PDF)
 • 134 Rumiana Visenti, Bulgaria (PDF)
 • 132 PP Penyo Kostadinov, Bulgaria (PDF)
 • 130 Penka Harizanova Zelena partia, Bulgaria (PDF)
 • 128 Mincho Spasov, Bulgaria (PDF)
 • 126 Maria Kunina, Bulgaria (PDF)
 • 124 Filip Alexandrov, Bulgaria (PDF)
 • 122 Dimitar Ivanov, Bulgaria (PDF)
 • 120 Ivo Vajgl, Slovenia (PDF)
 • 118 Marija Pukl, Slovenia (PDF)
 • 116 Jama Jenko, Slovenia (PDF)
 • 114 Anton Dragan, Slovenia (PDF)
 • 112 Tine Hørdum, Germany (PDF)
 • 110 Valerija Medic, Slovenia (PDF)
 • 108 Rolando Benjamin Vaz Ferreira, Slovenia (PDF)
 • 149 Marjutka Hafner, Slovenia (PDF)
 • 147 Lenart Zajc, Slovenia (PDF)
 • 145 Damjan Mandelc, Slovenia (PDF)
 • 143 Senko Pličanič, Slovenia (PDF)
 • 141 Monika Bračika, Slovenia (PDF)
 • 139 Miha Istenič, Slovenia (PDF)
 • 137 Emina Hadžić, Slovenia (PDF)
 • 135 Rumyana Bachvarova, Bulgaria (PDF)
 • 133 Rumen Petkov, Bulgaria (PDF)
 • 131 Petko Kovachev Zelenite, Bulgaria (PDF)
 • 129 Viktor Papazov, Bulgaria (PDF)
 • 127 Meglena Kuneva, Bulgaria (PDF)
 • 125 Kamen Kostadinov, Bulgaria (PDF)
 • 123 Evgenia Baneva, Bulgaria (PDF)
 • 121 Alexander Alekov, Bulgaria (PDF)
 • 119 Izidor Salobir, Slovenia (PDF)
 • 117 Marjana Kotnik Poropat, Slovenia (PDF)
 • 115 Ingeborg Ivanek, Slovenia (PDF)
 • 113 Bojan Bratina, Slovenia (PDF)
 • 111 Jan Philipp Albrecht, Germany (PDF)
 • 109 Mojca Kleva Kekuš, Slovenia (PDF)
 • 107 Vito Rožej, Slovenia (PDF)
Puslapiai 123456789101112