Apie iniciatyvą

Prieš 2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą (EP) prasidėjo tarptautinė iniciatyva, kurios metu kandidatai iš ES šalių narių buvo kviečiami pasirašyti pasižadėjimą, kad, tapę EP nariais, sieks daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos institucijų veikloje.

Kvietimai pasirašyti Lietuvos kandidatams išsiųsti 2014 m. balandžio 23 d. Rinkimai į EP vyks 2014 m. gegužės 25 d.


Kandidatų į Europos Parlamentą pasižadėjimas

Jei būsiu išrinktas/-a į Europos Parlamentą 2014-2019 m., pasižadu siekti daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje.

Konsultuodamasis su pilietinės visuomenės atstovais, pažadu siekti šių tikslų:

 1. Kad sprendimų priėmimas vyktų pagal aukščiausius atskaitingumo standartus ir taptų pavyzdžiu kitiems. Dirbsiu vadovaudamasis EP narių etikos kodekso taisyklėmis ir dvasia bei sieksiu, kad teisės aktų leidybos pėdsakai taptų viešai prieinami.
 2. Didesnio skaidrumo ir atskaitingumo viešuosiuose finansuose. Stengsiuosi, kad informacija apie ES lėšas būtų paprastai ir aiškiai pateikiama gyventojams, pageidautina- atvirų duomenų formatu. Sieksiu efektyvesnio interesų konfliktų suvaldymo bei didesnio viešųjų pirkimų sutarčių prieinamumo tiek ES, tiek nacionaliniame lygmenyje.
 3. Kad ES užtikrintų efektyvesnę pranešėjų apsaugą viešajame, privačiame ir NVO sektoriuose.

Daugiau apie pasižadėjimą (anglų k.)


Kandidatų parašai

 • 18 Jurgita Choromanskytė, Lithuania (PDF)
 • 16 Jūratė Mažeikytė, Lithuania (PDF)
 • 14 Joana Tamkevičiūtė, Lithuania (PDF)
 • 12 Gintaras Steponavičius, Lithuania (PDF)
 • 10 Danutė Budreikaitė, Lithuania (PDF)
 • 8 Dainius Kepenis, Lithuania (PDF)
 • 6 Arminas Lydeka, Lithuania (PDF)
 • 4 Ralf-Peter Hässelbarth, Germany (PDF)
 • 2 Sabine Lösing, Germany (PDF)
 • 17 Kęstutis Masiulis, Lithuania (PDF)
 • 15 Juozas Dapšauskas , Lithuania (PDF)
 • 13 Iveta Skurvydienė, Lithuania (PDF)
 • 11 Edmundas Pupinis, Lithuania (PDF)
 • 9 Danguolė Saldžiūnienė, Lithuania (PDF)
 • 7 Arminas Mockevičius, Lithuania (PDF)
 • 5 Fabio de Masi, Germany (PDF)
 • 3 Joachim Schuster, Germany (PDF)
 • 1 Kerstin Westphal, Germany (PDF)
Puslapiai 123456789101112