Apie iniciatyvą

Prieš 2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą (EP) prasidėjo tarptautinė iniciatyva, kurios metu kandidatai iš ES šalių narių buvo kviečiami pasirašyti pasižadėjimą, kad, tapę EP nariais, sieks daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos institucijų veikloje.

Kvietimai pasirašyti Lietuvos kandidatams išsiųsti 2014 m. balandžio 23 d. Rinkimai į EP vyks 2014 m. gegužės 25 d.


Kandidatų į Europos Parlamentą pasižadėjimas

Jei būsiu išrinktas/-a į Europos Parlamentą 2014-2019 m., pasižadu siekti daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje.

Konsultuodamasis su pilietinės visuomenės atstovais, pažadu siekti šių tikslų:

 1. Kad sprendimų priėmimas vyktų pagal aukščiausius atskaitingumo standartus ir taptų pavyzdžiu kitiems. Dirbsiu vadovaudamasis EP narių etikos kodekso taisyklėmis ir dvasia bei sieksiu, kad teisės aktų leidybos pėdsakai taptų viešai prieinami.
 2. Didesnio skaidrumo ir atskaitingumo viešuosiuose finansuose. Stengsiuosi, kad informacija apie ES lėšas būtų paprastai ir aiškiai pateikiama gyventojams, pageidautina- atvirų duomenų formatu. Sieksiu efektyvesnio interesų konfliktų suvaldymo bei didesnio viešųjų pirkimų sutarčių prieinamumo tiek ES, tiek nacionaliniame lygmenyje.
 3. Kad ES užtikrintų efektyvesnę pranešėjų apsaugą viešajame, privačiame ir NVO sektoriuose.

Daugiau apie pasižadėjimą (anglų k.)


Kandidatų parašai

 • 414 Magyar Loránd-bálint, Romania (PDF)
 • 412 Bogya Annamária, Romania (PDF)
 • 410 Pásztor Sándor, Romania (PDF)
 • 408 Pataki Csaba, Romania (PDF)
 • 406 Antal István-loránt, Romania (PDF)
 • 404 Vincze Loránt-győrgy, Romania (PDF)
 • 402 Winkler Iuliu, Romania (PDF)
 • 400 Benchescu Claudia, Romania (PDF)
 • 398 Busoi Cristian, Romania (PDF)
 • 396 TUrcanu Florin, Romania (PDF)
 • 394 Andrei Muraru, Romania (PDF)
 • 392 Krista Veita, Latvia (PDF)
 • 390 Paul Murphy, Ireland (PDF)
 • 388 Emer Costello, Ireland (PDF)
 • 386 Tilly Metz, Luxembourg (PDF)
 • 384 Sylvia Camarda, Luxembourg (PDF)
 • 382 Michèle Stiefer, Luxembourg (PDF)
 • 380 Jeff Feller, Luxembourg (PDF)
 • 378 François Benoy, Luxembourg (PDF)
 • 376 Claude Turmes, Luxembourg (PDF)
 • 374 Claude Adam, Luxembourg (PDF)
 • 372 Ben Allard, Luxembourg (PDF)
 • 413 Asztalos Ferenc, Romania (PDF)
 • 411 Kozma István-florin, Romania (PDF)
 • 409 Benkő Erika, Romania (PDF)
 • 407 Péter Ferenc, Romania (PDF)
 • 405 Hegedüs Csilla, Romania (PDF)
 • 403 Sógor Csaba, Romania (PDF)
 • 401 Jože Pirjevec, Slovenia (PDF)
 • 399 Renate Weber, Romania (PDF)
 • 397 Silviu Dumitru, Romania (PDF)
 • 395 Norica Nicolai, Romania (PDF)
 • 393 Eamon Ryan, Ireland (PDF)
 • 391 Eamon Ryan, Ireland (PDF)
 • 389 Nessa Childers, Ireland (PDF)
 • 387 Gordon Bajnai, Hungary (PDF)
 • 385 Thérèz Gorza, Luxembourg (PDF)
 • 383 Sven Clemen, Luxembourg (PDF)
 • 381 Marc Goergen, Luxembourg (PDF)
 • 379 Gina Árvai, Luxembourg (PDF)
 • 377 Elizabeth May, Luxembourg (PDF)
 • 375 Claude Radoux, Luxembourg (PDF)
 • 373 Camille Liesch, Luxembourg (PDF)
 • 371 Andy Maar, Luxembourg (PDF)
Puslapiai 123456789101112