Apie iniciatyvą

Prieš 2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą (EP) prasidėjo tarptautinė iniciatyva, kurios metu kandidatai iš ES šalių narių buvo kviečiami pasirašyti pasižadėjimą, kad, tapę EP nariais, sieks daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos institucijų veikloje.

Kvietimai pasirašyti Lietuvos kandidatams išsiųsti 2014 m. balandžio 23 d. Rinkimai į EP vyks 2014 m. gegužės 25 d.


Kandidatų į Europos Parlamentą pasižadėjimas

Jei būsiu išrinktas/-a į Europos Parlamentą 2014-2019 m., pasižadu siekti daugiau skaidrumo ir atskaitingumo Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje.

Konsultuodamasis su pilietinės visuomenės atstovais, pažadu siekti šių tikslų:

 1. Kad sprendimų priėmimas vyktų pagal aukščiausius atskaitingumo standartus ir taptų pavyzdžiu kitiems. Dirbsiu vadovaudamasis EP narių etikos kodekso taisyklėmis ir dvasia bei sieksiu, kad teisės aktų leidybos pėdsakai taptų viešai prieinami.
 2. Didesnio skaidrumo ir atskaitingumo viešuosiuose finansuose. Stengsiuosi, kad informacija apie ES lėšas būtų paprastai ir aiškiai pateikiama gyventojams, pageidautina- atvirų duomenų formatu. Sieksiu efektyvesnio interesų konfliktų suvaldymo bei didesnio viešųjų pirkimų sutarčių prieinamumo tiek ES, tiek nacionaliniame lygmenyje.
 3. Kad ES užtikrintų efektyvesnę pranešėjų apsaugą viešajame, privačiame ir NVO sektoriuose.

Daugiau apie pasižadėjimą (anglų k.)


Kandidatų parašai

 • 370 Ana Luisa, Luxembourg (PDF)
 • 368 Sébastien Poupon, France (PDF)
 • 366 Gilles Pargneaux, France (PDF)
 • 364 Peter Lundgren, Sweden (PDF)
 • 362 Edgars Tavars, Latvia (PDF)
 • 360 Sarmīte Launaga, Latvia (PDF)
 • 358 Anders Vistisen, Denmark (PDF)
 • 356 Sissel Kvist, Denmark (PDF)
 • 354 Jørgen Grøn, Denmark (PDF)
 • 352 Jacob Isøe Klerke, Denmark (PDF)
 • 350 Karen Melchior, Denmark (PDF)
 • 348 Karina Rohr Sørensen, Denmark (PDF)
 • 346 Troels Srtu Schmidt, Denmark (PDF)
 • 344 Morten Messerchmidt, Denmark (PDF)
 • 342 Lave Broch, Denmark (PDF)
 • 340 Jože Mencinger, Slovenia (PDF)
 • 338 Silver Meikar, Estonia (PDF)
 • 336 Mihhail Lotman, Estonia (PDF)
 • 334 Aleksander Gabelic, Sweden (PDF)
 • 332 Jean- Paul Denanot, France (PDF)
 • 330 Jean Mallot, France (PDF)
 • 328 Vida Čadonič Špelič, Slovenia (PDF)
 • 369 Ali RUCKERT_KPL, Luxembourg (PDF)
 • 367 Jean Louis Cottigny, France (PDF)
 • 365 Peter Eriksson, Sweden (PDF)
 • 363 Fredrick Federley, Sweden (PDF)
 • 361 Iveta Šulca, Latvia (PDF)
 • 359 Christian Juhl, Denmark (PDF)
 • 357 Christian Kjølhede, Denmark (PDF)
 • 355 Thomas Elkjær, Denmark (PDF)
 • 353 Ole Davidsen, Denmark (PDF)
 • 351 Kristina Siig, Denmark (PDF)
 • 349 Morten Thiessen, Denmark (PDF)
 • 347 Margrethe Auken, Denmark (PDF)
 • 345 Jean Thierry, Denmark (PDF)
 • 343 Ole Christensen, Denmark (PDF)
 • 341 Melita Župevc, Slovenia (PDF)
 • 339 Kerstin-Oudekki Loone, Estonia (PDF)
 • 337 Heldur Paulson, Estonia (PDF)
 • 335 Linda Snecker, Sweden (PDF)
 • 333 Francois Alfonsi, France (PDF)
 • 331 Isabelle Thomas, France (PDF)
 • 329 Fairouz Hondema- Mokrane, France (PDF)
 • 327 Nežika Pavlič, Slovenia (PDF)
Puslapiai 123456789101112